• Potopne pumpe za otpadne vode

DP

Pogodan za:
  • Komercijalne otpadne vode
  • Otpadne vode iz domaćinstava
  • Transport otpadne vode

Potapajuće Grundfos drenažne pumpe (DP) pokrivaju opseg motora od 0,9-2,6 kW. Pumpe su opremljene poluotvorenim višekrilnim radnim kolom sposobnim za rukovanje čvrstim materijama veličine do 10 mm.

Max. protok
14 l/s
P max.
6 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
25 m