Grundfos daljinsko upravljanje

Pogodan za:
  • Prerada otpadnih voda
  • Navodnjavanje iz podzemnih voda
  • Napajanje stoke
  • Povišenje pritiska u pivot sistemima navodnjavanja
  • Navodnjavanje površinskim vodama i transfer

Grundfos daljinsko upravljanje je praćenje bazirano na internetu/GPRS-u, sistem kontrole i izveštaja za pumpne instalacije. Lak pristup podacima i alarmima sa pumpe, kontrolera, senzora i merača.