Grundfos daljinsko upravljanje

Grundfos daljinsko upravljanje je praćenje bazirano na internetu/GPRS-u, sistem kontrole i izveštaja za pumpne instalacije. Lak pristup podacima i alarmima sa pumpe, kontrolera, senzora i merača.