Hydro Solo-E

Hydro Solo-E je potpuno optimizovan sistem za povišenje pritiska namenjen za sisteme u kojima je ključno održavati konstantan pritisak. Sadrži kontrolu konstantnog pritiska, procenu protoka i instalaciju utakni i pumpaj.

Max. protok
70 m³/h
P max.
16 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 60 °C
Visina max.
152 m