• Set za povišenje pritiska

JP PM boosters

Pogodan za:
  • Bunari kao izvor vode u domaćinstvima
  • Povišenje pritiska vode u domaćinstvima
  • Sakupljanje kišnice u domaćinstvima

JP PM su uređaji za povišenje pritiska koji se sastoje od regulatora pritiska i samousisne, jednostepene centrifugalne pumpe. Dizajnirani za širok spektar primena u bašti i domaćinstvu, uključujući vodosnabdevanje i prepumpavanje vode.

Max. protok
6 m³/h
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
50 m