• Set za povišenje pritiska

JP PT-V boosters

Pogodan za:
  • Bunari kao izvor vode u domaćinstvima
  • Povišenje pritiska vode u domaćinstvima
  • Sakupljanje kišnice u domaćinstvima

JP PT-V su uređaji za povišenje pritiska koji se sastoje od vertikalnog rezervoara pod pritiskom i samousisne jednostepene centrifugalne pumpe sa kućištom pumpe od nerđajućeg čelika. Dizajnirani za širok spektar primena u bašti i domaćinstvu, uključujući vodosnabdevanje i prepumpavanje vode.

Proizvod se možda ne prodaje u vašoj zemlji