• Set za povišenje pritiska

JPD boosters

Pogodan za:
  • Bunari kao izvor vode u domaćinstvima
  • Povišenje pritiska vode u domaćinstvima
  • Sakupljanje kišnice u domaćinstvima

JPD are boosters consist of a pressure tank and a self-priming, single-stage centrifugal pump with cast iron pump housings. Designed for deep-well applications.

Proizvod se možda ne prodaje u vašoj zemlji