• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i bočnim usisom

JP

Pogodan za:
  • Bunare kao izvor vode u domaćinstvima

Mlazne pumpe

Max. protok
5.591 m³/h
P max.
6 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 60 °C
Visina max.
50.06 m