Merenje i kontrola

Pogodan za:
  • Dezinfekcija komercijalne vode
  • Tretman pijaće vode
  • Prerada otpadnih voda

Jedinice za merenje i kontrolu procesa doziranja

P max.
10 bar