MGE, MLE 112

Standardni motori sa kontolom brzine