MP 204

MP 204 je zaštita motora koja štiti motor prvenstveno merenjem struje motora pomoću RMS merenja. MP 204 isključuje kontaktor ako, na primer, struja premašuje unapred podešenu vrednost. Može se koristiti samostalno ili uključen u, na primer, Control DC.