• Potopne pumpe

MT, pumpe za montiranje u rezervoar

Vertikalne, višestepene centrifugalne i zavojne pumpe, za ugradnju u rezervoare

Max. protok
87 m³/h
P max.
100 bar
Temperatura tečnosti
-10 .. 90 °C
Visina max.
1025 m