• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i bočnim usisom

NBG, NBGE

Pumpe sa kratkom spojnicom i bočnim usisom u skladu sa ISO 2858

Max. protok
1398 m³/h
P max.
25 bar
Temperatura tečnosti
-25 .. 140 °C
Visina max.
177 m