• Jednostepena pumpa sa dugom spojnicom i bočnim usisom

NKG Bare shaft

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grejanje - komercijalne zgrade
  • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
  • Daljinsko grejanje
  • Navodnjavanje
  • Desalinacija
  • Grejanje
  • Površinska voda
  • Distribucija vode - postrojenja za vodu

Pumpe sa otkrivenim vratilom u skladu sa ISO 2858

Max. protok
2124 m³/h
P max.
25 bar
Temperatura tečnosti
-25 .. 170 °C
Visina max.
343 m