NS

NS je izdržljiva centrifugalna pumpa namenjena za dizanje vode u kućnim, industrijskim i poljoprivrednim instalacijama. NS je dostupna i kao pumpa sa jednim i dva radna kola.

Max. protok
39 m³/h
P max.
8 bar
Temperatura tečnosti
-15 .. 110 °C
Visina max.
64 m