Optimizacija i konsultovanje

Pogodan za:

Pumpe pomažu u radu sistema za klimatizaciju koji nam obezbeđuje hladnu i toplu vodu pod tuševima. Ali, mogu da potroše ogromne količine energije. A sa 85% ukupnih troškova životnog ciklusa pumpe koji se odnose na potrošnju energije, ima smisla unaprediti efikasnost pumpe. Grundfos vam može pomoći da smanjite potrošnju energije, poboljšate efikasnost pumpe i pronađete mogućnosti uštede u radu vaših pumpi.