• Jednostepena pumpa sa kratkom spojnicom i bočnim usisom

PF

Pogodan za:
  • Povišenje pritiska vode u domaćinstvima
  • Sakupljanje kišnice u domaćinstvima

Periferne centrifugalne pumpe

Max. protok
2 m³/h
P max.
10 bar
Temperatura tečnosti
-10 .. 50 °C
Visina max.
52 m