PF

PF je kompaktna periferna pumpa koja može generisati visoke napore pogodne za vodosnabdevanje vodom u domaćinstvu, laku baštensku namenu i laku industrijsku namenu. Materijali pumpe osiguravaju odličnu izdržljivost.

Max. protok
2 m³/h
Visina max.
52 m