Rezervoari

GT rezervoari pod pritiskom su rezervoari dugog veka pogodni za kontrolu pritiska u kućnoj poslovnoj i industrijskoj primeni za sisteme hladne vode i grejanja. Mogu se integrisati u različite pumpne sisteme.

P max.
25 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 90 °C