RMQ

Pogodan za:
  • Sakupljanje kišnice u domaćinstvima

Jedinice za kišnicu za nadzor i regulaciju sistema za kišnicu prema EN 1717

Max. protok
4.1 m³/h
P max.
7.5 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 35 °C
Visina max.
45 m