• Potopne pumpe za otpadne vode

Raspon 50 => 13 kW

Pogodan za:
  • Komercijalne otpadne vode
  • Otpadne vode
  • Ponovna uptreba vode
  • Navodnjavanje i odvodnja
  • Prerada otpadnih voda
  • Transport otpadne vode

Fekalne pumpe

Max. protok
170 l/s
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
44 m