• Set za povišenje pritiska

Accessories, SCALA

Pogodan za:
  • Povišenje pritiska - poslovne zgrade
  • Bunari kao izvor vode u domaćinstvima
  • Povišenje pritiska vode u domaćinstvima
  • Sakupljanje kišnice u domaćinstvima

Pribor

P max.
10 bar