Senzor, predajnik i prekidači

Grupni program merenja i proizvoda sa prekidačima. Transduktori, senzori, plovci, prekidači, brojila, predajnici, sonde i pripadajući kontroleri. Za upotrebu u proizvodima, aplikacijama i rešenjima.

Temperatura tečnosti
0 .. 100 °C