SE/SL 9-30 kW

Potapajuće i suvo instalirane Grundfos SE/SL kanalizacione pumpe (9-30 kW) su opremljene sa: S-tube® (SE/SE1/SE2 i SL/SL1/SL2) ili SuperVortex radnim kolom (SLV). Slobodan prolaz kroz pumpu varira od 35-125 mm u zavisnosti od veličine i hidrauličke varijante.

Max. protok
326 l/s
P max.
8 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
78 m