SL1

Potapajuće Grundfos SL kanalizacione pumpe (1,1-11 kW) su opremljene S-tube radnim kolom. Slobodni prolaz kroz pumpu varira od 50-100 mm u zavisnosti od veličine.

Max. protok
83 l/s
P max.
6 bar
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
31 m