Solarni moduli

Solarni moduli generišu fotonaponsku energiju i napajaju jednosmernu električnu energiju od sunčevog zračenja do SQFlex, MGFlex i RSI.