SQE 2-NE

Pogodan za:
  • Pumpanje vode iz bunara

Sistemi za povišenje pritiska za ekološku upotrebu sa varijabilnom brzinom motora

Max. protok
3 m³/h
Visina max.
92 m