Unilift CC

UNILIFT CC je jednostepena potapajuća pumpa namenjena za pumpanje čiste, neagresivne vode i sive vode do nivoa vode od 3 mm. Ima dvostruki izlaz, što omogućava lako prilagođavanje postojećim cevima.

Max. protok
4 l/s
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
10 m