Uno i Duo lifting sistemi

Sistem od jedne ili dve pumpe pogodne za skupljanje i pumpanje otpadne vode iz suterena/podruma ispod nivoa kanalizacije (napomena: nije dizajnirano za saobraćajna opterećenja)

Max. protok
29 m³/h
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
18 m