Uno i Duo lifting sistemi

Uno-, Duolift su sistemi sa jednom i dve pumpe pogodni za sakupljanje i pumpanje otpadne vode iz podruma gde se ne mogu odvesti direktno u kanalizaciju zbog nedostatka prirodnog nagiba.

Max. protok
29 m³/h
Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C
Visina max.
18 m