Uno-/Duolift tanks

Uno-, Duolift rezervoari su rezervoari za sakupljanje otpadne vode za pumpne stanice sa sistemima sa jednom ili dve pumpe, pogodni za sakupljanje i odvod otpadne vode iz unutrašnjosti zgrada kao što su podrumi ispod nivoa kanalizacije.

Temperatura tečnosti
0 .. 40 °C