• Cirkulacione pumpe

UPS

Pogodan za:
  • Klimatizacija u komercijalnim zgradama
  • Grejanje - komercijalne zgrade
  • Recirkulacija tople vode za komercijalne svrhe
  • Grejanje domaćinstva
  • Daljinsko hlađenje
  • Daljinsko grejanje
  • Grejanje

Cirkulacione pumpe

Max. protok
69 m³/h
P max.
10 bar
Temperatura tečnosti
-10 .. 120 °C
Visina max.
18 m