UPSD

UPSD je verzija dvoradne UPS trobrzinske pumpe namenjena za sisteme grejanja i klimatizacije. UPSD se instalira tamo gde je potreban radni i pripremni režim kako bi se postigla dodatna pouzdanost.

Max. protok
69 m³/h
P max.
10 bar
Temperatura tečnosti
-10 .. 120 °C
Visina max.
14 m