Fjärrkyla

Kylning är i centrum för flera olika industriella applikationer och det fortsätter att expandera och ersätta befintliga kylsystem. Med en mängd lösningar bidrar Grundfos direkt till produktionen av kylning för byggnader och industrier.