Fjärrkyla

Kylning är i centrum för flera olika industriella applikationer och det fortsätter att expandera och ersätta befintliga kylsystem. Med en mängd lösningar bidrar Grundfos direkt till produktionen av kylning för byggnader och industrier.

Dimensionera - Applikation