Fjärrenergi

Ett fjärrenergisystem transporterar uppvärmt eller kylt vatten från en eller flera större produktionsanläggningar till ett antal konsumenter genom ett slutet nätverk av rör.