Vattenförsörjning, en- och tvåfamiljshus

Grundvatten är en förutsättning för vattenförsörjning. Lika viktigt är det att tillhandahålla tillförlitlig färskvattenförsörjning för alla husägare, i synnerhet för dem som har en privat grundvattenbrunn som vattenkälla.

Dimensionera - Applikation