Regnvattenuppsamling, en- och tvåfamiljshus

Regnvattenavverkning är insamlingen av vatten från ytor som tak eller asfalterade områden. Med regnvattenavverkningspumpsystem från Grundfos får du en effektiv och hållbar lösning.

Dimensionera - Applikation