Filtrering

Bland Grundfos filtreringspumpar finns enstegs- och flerstegspumpar samt centrifugalpumpar, som kan ge det mycket stora flöde som krävs i vissa filtreringsprocesser. För att transportera spån till filtreringssystemet finns pumpar med öppna pumphjul.