Avvattning av gruva

Grundfos länspumpar, som kan placeras ovanför eller under ytan, säkerställer robust och driftsäker tömning av öppna gropar samt länspumpning perifert eller under mark vid gruvdrift, och säkerställer därmed att driften inte störs.