Återanvändning vatten

Behandling av spillvatten på plats är idealiskt för många industrianläggningar. Vår kompletta lösning är skalbar och driftsäker, minskar vattenförbrukning samt förbättrar den miljömässiga hållbarheten.