Kommunal vattenförsörjning

Från råvattenintag till behandling av dricksvattnet via distributionsnätet till konsumenten måste ett vattenförsörjningssystem vara helt integrerat. Grundfos ser till att pumpar, styrenheter, doserings- och desinfektionslösningar samt tryckhantering arbetar tillsammans för optimal vatten- och energieffektivitet.