Kommunal vattenförsörjning

Pålitliga, hållbara och lågrisk vattensystem från källan till kran, inklusive vattenhanterings- och insamlingssystem, för avlägsna eller informella urbana områden i utvecklingsländer med låg inkomst

Dimensionera - Applikation