Omrörare

Omrörare, som små dränkbara mixers och stora omrörare, är avsedda för prefabricerade pumpstationer respektive stora tankar. De håller partiklar jämnt fördelade i spillvatten och slam, förhindrar sedimentering och underlättar behandlingsprocesser.