Digitala doseringspumpar

Intelligenta doseringspumpar är den idealiska lösningen för alla slags komplex dosering i mindre aggressiva miljöer. Med sin goda noggrannhet minskar digitala doseringspumpar inte bara kemikalieslöseriet, utan sänker också energikostnaden.