Doseringssystem

Kompletta doseringspumpsystem finns för både stora och små volymer inom flockning, desinficering och pH-justering. Grundfos utbud av system för kemikaliedosering är speciellt utformade för att tillhandahålla dosering som ett komplett paket, utan att kompromissa med den kvalitet och driftsäkerhet som kännetecknar de enskilda doseringspumparna.