Dränkbara motorer

Grundfos dränkbara motorer har hög verkningsgrad och är konstruerade för driftsäkerhet och för att hålla livscykelkostnaderna låga. De anpassar sig till den driftspunkt där pumpen har bäst verkningsgrad och är perfekta för alla dränkbara applikationer.