Förseglad rotor

Grundfos cirkulationspumpar är konstruerade för att ha klassens bästa verkningsgrad med ringa underhåll. Jämför med konventionella cirkulationspumpar minskar de energiförbrukningen med upp till 80 %, samtidigt som de arbetar utan oljud. Här hittar du den rätta cirkulationspumpen för dina behov av värme, kyla och varmvattenrecirkulation.

Dimensionera - Kategori