In-line enstegspump

Enstegs in-linepumpar används typiskt i för luftkonditionering och uppvärmning i kommersiella byggnader. Pumparna är försedda med standardmotorer och mekaniska axeltätningar. De är direktkopplade, vilket innebär att pump och motor är två separata enheter, vilket gör dem mindre känsliga för föroreningar i den pumpade vätskan.

Dimensionera - Kategori