Dränkbar grundvatten

Grundfos dränkbara pumpar har avancerad hydraulisk konstruktion, med hög verkningsgrad, god beständighet mot sand och andra abrasiva ämnen, skydd mot motoröverhettning samt enkelt underhåll. Grundfos dränkbara pumpar är tillverkade helt av korrosionsbeständigt rostfritt stål och är därmed idealiska för applikationer som grundvattenförsörjning, bevattning, grundvattensänkning och tryckstegring.

Dimensionera - Kategori