Dispenseringssystem för vatten

Anslutet till en säker vattenkälla fungerar vattendispenseringssystemet som en automatiserad vattenpost och är perfekt för att förbättra och utöka vattenförsörjningstjänsterna i samhällen och bosättningar där inkomsterna är låga.