Tillbehör för doseringspumpar

Lämplig för:

Tillbehör till doseringspumpar

Vätsketemperatur
0 .. 120 °C
p max.
23 bar