Tillbehör för doseringspumpar

Tillbehör till doseringspumpar

Vätsketemperatur
0 .. 120 °C
p max.
200 bar