Adaptors (hose-hose or hose-pipe)

Adapteranslutningar för sammakoppling av slangar eller slang och rör