Flerfunktionsventiler

Lämplig för:

Flerfunktionsventil med överströmning, säkerhetsfunktion

Produkten kanske inte säljs i ditt land